promovare
www.Carpinet.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Satul Calugari comuna Carpinet Bihor Mănăstirea Izbuc

Mănăstirea Izbuc

Se preconizează ca bisericuţa aceasta, care are o mare valoare arhitectonică, să fie transformată în muzeu, iar exponatele să fie obiecte de artă veche bisericească, o parte din acestea existând deja în mănăstire.
Paraclisul cu hramul Izvorul Tămăduirii, este o construcţie din bolovani de piatră, în formă dreptunghiulară, ridicată în 1989. Altarul, în formă dreptunghiulară, este lipit de o mică clădire a stăreţiei. Naosul formează un singur spaţiu cu pronaosul de 10 m lungime şi 7 m lăţime. Bolta lor este de formă semiovală. Catapeteasma şi tot mobilierul este din lemn măiestruos sculptat. Paraclisul nu are turlă ci numai câte o cruce pe acoperiş, la capetele dinspre est şi vest. Altarul este luminat printr-o fereastră mare amplasată pe dreapta şi una mică pe stânga, iar naosul cu pronaosul prin două ferestre, câte una pe fiecare parte (sud şi vest). Pardoseala este din plăci de marmură, iar acoperişul din tablă zincată are o streaşină foarte largă. În exterior, sub streaşină, la 1,5 m, este un brâu simplu ca o grindă, văruit în alb, care înconjoară zidurile de la răsărit, sud şi apus. Pe zidul nordic este lipită clădirea pentru chilii iar pe pereţii din sud sunt firide mici cu pictură în mozaic. La intrare, în stânga uşii, este o firidă mare având pictată în mozaic pe Maica Domnului cu Pruncul, iar în dreapta uşii pe Iisus Hristos. Pictura a fost executată de familia Moldoveanu din Bucureşti.
Clopotniţa din lemn este amplasată pe deal, la 40 m în faţa bisericii mici. În spatele altarului de vară (în dreapta bisericii) se află cimitirul, unde este înmormântat şi stareţul Simion Dragnea (1904 -2 ianuarie 1983), a cărui cruce a fost ridicată de Arhimandritul Ioanichie Popescu.
La 50 m mai în deal de paraclis (spre vest), a fost construită în 1987, o modernă clădire etajată, cu un frumos cerdac la etajul întâi, care este destinat pentru chilii şi camere de oaspeţi, iar la etajul doi sunt două saloane cu paturi pentru credincioşi. Mai jos de stăreţie mai este o clădire construită în 1985 pentru trapeză şi bucătărie, iar în faţa acesteia este o plantaţie de pomi cu peluză de iarbă. Toată curtea mănăstirii are iarbă şi alei pavate.Satul Calugari comuna Carpinet Bihor Mănăstirea Izbuc

Mănăstirea Izbuc

Este construită în formă de cruce şi cu toate că este joasă, este foarte spaţioasă, naosul şi pronaosul având 20 m lungime şi 9 m lăţime (în zona absidelor naosului, măsoară 12 m). Catapeteasma este simplă din lemn, însă stranele pentru credincioşi sunt sculptate. Pe pronaos este o turlă mică, înfundată. Intrarea în biserică se face printr-o uşă din lemn simplă, în două canaturi. Altarul este luminat printr-o fereastră mare, amplasată pe zidul dinspre răsărit şi prin alte două mai mici în părţile laterale (una pe fiecare parte); naosul are câte o fereastră mare pe fiecare parte şi două mici sub boltă (una pe fiecare parte), pe partea vestică a absidelor, iar pronaosul are şase ferestre, câte două pe fiecare zid (sud, nord şi vest). Acoperişul este din tablă de culoare albă.
În anul 1959, biserica a fost renovată, stareţ fiind Protosinghel Ioanichie Popescu, iar în 1990 s-au făcut noi reparaţii. Pictura în ulei a fost executată între anii 1969-1972, de pictorul Nicolae Popa.
Bisericuţa de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată în 1696, a fost adusă de la Beiuş la Izbuc în 1957. Este construită în formă de navă pe fundaţie din bolovani de piatră. Are altar, naos şi pronaos. Intrarea din pronaos în naos, se face prin trei deschideri lăsate de cei doi stâlpi marginali şi alţi doi centrali din lemn. Stâlpii sunt căptuşiţi cu scândură în partea inferioară. Catapeteasma frumoasă, din lemn, a fost donată de meşterii din judeţul Neamţ. Pe pronaos se sprijină o turlă piramidală. Altarul este luminat printr-o fereastră situată la răsărit, iar naosul şi pronaosul (fiecare) prin două ferestre, câte una pe fiecare parte (sud şi nord). Toate ferestrele sunt simple, de formă aproape pătrată. Intrarea în biserică se face pe stânga, printr-o uşă din lemn, sculptată în exterior. Pardoseala este din scândură iar acoperişul cu o streaşină prelungită este din şindrilă. Pereţii, ca şi bolta, sunt tencuiţi şi pictaţi.Satul Calugari comuna Carpinet Bihor Mănăstirea Izbuc

Mănăstirea Izbuc din satul Călugări este situată pe şoseaua Ineu – Brad, ramificaţie stânga din satul Avram Iancu, 12,5 km până la mănăstire. Dacă se foloseşte trenul pe linia ferată Brad – Ineu – Arad, se coboară în gara Aciuta. Drumul se parcurge fără teamă de rătăcire întrucât pornind încă din gară sunt marcaje şi indicatoare la toate potecile şi bifurcaţiile de drumuri, arătându-se atât distanţele cât şi timpul în care se parcurg. La mănăstire se mai poate ajunge şi pe ruta Oradea – Vaşcău cu trenul. De aici sunt autobuze de transport public până în satul Călugări (Ponoarele până în 1996), de unde mai sunt de parcurs 5 km, pe drum forestier carosabil.
Complexul mănăstiresc este construit la poalele munţilor Marna, aproape de vârful Biharea din lanţul munţilor Apuseni, într-o poiană cu relief denivelat, în mijlocul pădurii, înconjurat de dealuri. Dealurile din răsărit şi nord sunt acoperite numai de păduri cu arbori din speciile de foioase, pe când cele din apus şi sud au un amestec de specii de foioase şi conifere.
Locul acesta s-a numit în trecut „La Călugări", aceasta fiind dovada existenţei în trecutul mai îndepărtat a unui locaş monahal. După 1772 au venit doi călugări de la Prislop (judeţul Hunedoara), care au reînfiinţat şi viaţa monahală de la mănăstirea Crişan (Vaca). După anul 1800 nu se mai ştie nimic până în 1920, când a început din nou viaţa monahală susţinută de călugări şi neîntreruptă până astăzi în mănăstirea Izbuc (i s-a spus Izbuc, de la izvorul aflat în incintă şi care izbucneşte din când în când).
Mănăstirea actuală, cu obşte de călugări, există din anul 1930. În anul 1947 a fost atacată de bandiţi care au omorât întreaga obşte. A scăpat un singur călugăr care a reuşit să fugă şi să se ascundă în pădure. Viaţa monahală a fost întreţinută până în 1954 de un singur călugăr. În acest an vine aici Ieromonahul Ioanichie Popescu şi prin osârdia acestuia şi purtarea de grijă a Episcopului Dr. Vasile Coman, mănăstirea s-a dezvoltat mult, ajungând să aibă trei locaşuri de închinăciune şi mai multe clădiri pentru celelalte folosinţe, construite în 1985 şi 1987. În prezent stareţul mănăstirii este Ieromonah Timotei Mangrău.
Prima biserică, din zid, cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel, a fost ridicată în anul 1930, cu ajutorul obştii mănăstirii, ctitorul ei fiind Arhimandritul Atanasie Popescu.Satul Calugari comuna Carpinet Bihor

Satul Calugari comuna Carpinet BihorHarta satul Calugari comuna Carpinet Bihor


Vizualizare hartă mărită

www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro